تاریخچه تلسکوپ

پیشینه تلسکوپ برمیگردد به شهر میدلبورگ هلند، زمانی که یک عینک ساز بنام هانس لیپرشی روزی به طور اتفاقی متوجه شد

که اگر یک عدسی را در فاصله ای دور از چشم و عدسی دیگر را در فاصله نزدیک چشم قرار دهد و از بین آنها به جسمی که در فاصله ای دور قرار دارد نگاه کند آن جسم بزرگتر دیده می شود. اما بدون شک اولین مخترع تلسکوپ شکستی نجومی را گالیله می دانیم.

او بود که برای اولین بار با استفاده از دو عدسی که خود ساخته بود توانست آسمان را رصد کند و به بررسی ماه، اقمار مشتری، و سایر اجرام آسمانی بپردازد. بزرگنمایی اولین تلسکوپ گالیله حدود ۳ برابر بود ولی بعد ها توانست تلسکوپی با بزرگنمایی ۳۰ برابر نیز بسازد. با این وجود تلسکوپ های گالیله کیفیت بالایی نداشتند و دلیل آن مشکل بودن ساخت عدسی و همچنین وجود شیشه های نامرغوب بود.  گالیله ، دانشمند ایتالیایی ، تلسکوپ را در اخترشناسی بکار برد و توانست چندین کشف مهم انجام دهد. او چهارمین سیاره (مشتری) را کشف کرد و همچنین نشان داد که راه شیری از میلیونها ستاره کم نور تشکیل یافته است …