دوربین شکاری

دوربین شکاری ( نام‌های دیگر:  دوربین دوچشمی، دوربین ارتشی، دوربین صحرایی) وسیله‌ای دستی است برای بزرگ‌نمایی اجسام دور. از مزایای دوربین ها می توان به میدان دید بیشتر آنها اشاره کرد و وجه دیگری که آن ها را به ابزار جذابی برای رصد آسمان تبدیل کرده، سه بعدی بودن تصویر است که از دیدن با دو چشم حاصل می شود. این موضوع احتمالا به هنگام رصد ماه بیشتر از همیشه مشهود است.

ادامه مطلب